Balvu PII ”Pīlādzītis” Izglītība
Eiropas sporta nedēļa Balvu PII “Pīlādzītī”

Latvija ir viena no apmēram 40 valstīm, kurā ik gadu notiek Eiropas Sporta nedēļa ar mērķi motivēt cilvēkus un kļūt fiziski aktīviem ikdienā.

Jau otro gadu sporta skolotāja  Lolita  Aleksejeva piedalās Eiropas sporta nedēļas aktivitātēs ar saviem audzēkņiem, kas šogad notika no 23.septembra līdz 30.septembrim. Visu grupu bērniem nedēļa sākās ar kopīgu rīta rosmi un dažādām piedāvātajām aktivitātēm, kurās tika izmantots netradicionāls inventārs āra vidē. Bērniem bija iespēja apmeklēt Balvu trenažieru zāli “Wolf Gym”, kurā iepazinās ar dažādu sporta inventāru, trenažieriem, kā arī bija iespēja pašiem izmēģināt spēku un izturību. Sporta aktivitātes turpinājās ar jautro “Rotaļu dienu”, kurā bērniem bija iespēja divu grupu sastāvā veikt sacensības un sadraudzības spēles. Aktīvā nedēļa noslēdzās ar bērnu zīmējumu izstādi, kurā pīlādzēni  attēloja dažādus sporta veidus un iegūtās pozitīvās emocijas. Savus radošos darbus bērni nosauca par  - “Es draudzējos ar sportu”, “Mēs mīlam sportu”, “Esam kustībā”, “Es un sports man apkārt”. 4.grupas skolotājas kopā ar saviem audzēkņiem sacerēja “Balādi par bizmārīšu ceļu uz Olimpiskajām spēlēm Parīzē” (skatīt foto galerijā).

Pīlādzēnu ikdienas sporta aktivitātes iedvesmo vecākus, brāļus un māsas aktīvam un ģimeniskam dzīvesveidam.

Informāciju sagatavoja: PII "Pīlādzītis" vadītāja Antra Eizāne un sporta skolotāja Lolita Aleksejeva