Esi aktīvs un balso par Balvu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta projektiem!

No 2024.gada 21.maija plkst.00.00 līdz 2024. gada 4.jūnija plkst.00.00 Balvu novada pašvaldība aicina ikvienu Balvu novada iedzīvotāju, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu un ir deklarēts novadā, piedalīties balsošanā par Balvu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta projektiem.

Aicinām iepazīties ar iesniegtajiem projektiem un nobalsot par sev tīkamāko attīstības ieceri. Projektu īstenošanai Balvu novada pašvaldības budžetā ir paredzēti 60 000 euro.  Pašvaldība realizēs vienu projektu katrā no četriem balsošanas apgabaliem, kurš saņems vislielāko balsu skaitu. Balvu novada iedzīvotāji ir iecerējuši gan atjaunot, gan papildināt ar inventāru bērnu rotaļu laukumus, gan uzlabot satiksmes drošības līmeni Balvu pilsētā, gan izveidot īpašas vietas, kur radoši darboties, gan uzstādīt dažādus vides objektus, kā arī daudz ko citu.

SVARĪGI!

Balsot var tikai vienu reizi - par vienu projektu katrā apgabalā. Pēc pogas “Balsot” nospiešanas, izvēli mainīt vairs nav iespējams. Balsošanas apgabali:

 • Pirmais balsošanas apgabals - Balvu pilsēta;
 • Otrais balsošanas apgabals - Viļakas pilsēta, Kubulu pagasts, Rugāju pagasts, Tilžas pagasts, Šķilbēnu pagasts, Baltinavas pagasts;
 • Trešais balsošanas apgabals - Lazdukalna pagasts, Medņevas pagasts, Bērzpils pagasts, Balvu pagasts, Žīguru pagasts, Vīksnas pagasts;
 • Ceturtais balsošanas apgabals Lazdulejas pagasts, Bērzkalnes pagasts, Kupravas pagasts, Vecumu pagasts, Susāju pagasts, Vectilžas pagasts, Krišjāņu pagasts, Briežuciema pagasts.

Esi aktīvs un izmanto iespēju izteikt savu viedokli balsojot!

 Dodies uz https://lemejs.lv/balvi/

 1. Lūdzu, spiediet pogu "Autorizēties" (labajā augšējā stūrī) un izvēlieties jums ērtāko autorizācijas rīku: SEB, Swedbank, Luminor, Citadele vai eParaksts;
 2. Spiediet "Pievienoties grupai";
 3. Spiediet pogu "Sākt aptauju", lai ieietu Balsošanas daļā.
  Balsošana būs iespējama līdz 2024. gada 4.jūnija plkst.00.00;
 4. Dokumentu sadaļā varat iepazīties ar papildus informāciju par projektiem.
 5. Atveriet sadaļu "Balsojumi", izvēlieties jūsuprāt atbilstošāko projektu katrā no četriem balsošanas apgabaliem un nospiediet pogu "Balsot”.
 6. Pēc balsojuma veikšanas izrakstieties no platformas (poga labajā augšējā stūrī).
 • Balsot var tikai vienu reizi - par vienu projektu katrā apgabalā. Pēc pogas “Balsot” nospiešanas, izvēli mainīt vairs nav iespējams.
 • Balsojumā tiks ieskaitīti tikai tie balsojumi, kuri saņemti no Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām fiziskām personām, kas sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu.
 • Piedaloties aptaujā, Jūs piekrītat, ka Jūsu personas datus apstrādās datu pārzinis – Balvu novada pašvaldība, (reģistrācijas Nr. 90009115622, juridiskā adrese – Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501) nolūkā noskaidrot sabiedrības viedokli par iesniegtajiem sabiedrības līdzdalības budžeta projektiem. Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt personas datus iedzīvotāju reģistrā nolūkā deklarēšanās vietu.
 • Personas datu apstrādes pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas “e” apakšpunkts - apstrāde pārbaudīt ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Jebkurus fizisko personu datus Balvu novada pašvaldība izmanto atbilstoši privātuma politikai (https://www.balvi.lv/lv/balvu-novada-pasvaldibas-datu-privatuma-politika) un ārējo normatīvo aktu prasībām. Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.balvi.lv sadaļā “Sākums/Pašvaldība/Personas datu aizsardzība”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar aptaujas organizatoriem pa tālruni 64522453 vai rakstot uz e-pastu dome@balvi.lv.

PIRMS BALSOŠANAS AICINĀM IEPAZĪTIES AR PROJEKTU IDEJĀM!

Projekta ietvaros plānots uzlabot satiksmes drošības līmeni un satiksmes organizēšanas efektivitāti, lai veicinātu mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku drošību Ezera ielā. 

 • Projektā plānotās aktivitātes:
  • Ezera ielas posmā (Balvu valsts ģimnāzija līdz daudzdzīvokļu ēkām Ezera iela 42) uzstādīt stabveida joslu satiksmes mierināšanai, kas ir vispārpieņemta prakse satiksmes organizēšanā ceļa posmos, kas ir cieši piekļauti dzīvojamām zonām un ēkām, kā arī vietās, kur ir liela maz aizsargāto dalībnieku kustība, t.sk., gājēji, velosipēdisti, pensionāri ar kustību traucējumiem, vecāki ar bērnu ratiņiem.

 

 

Projekta ietvaros plānots izveidot āra klasi/telpu dažāda vecuma skolēniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzība, ikvienam Balvu pilsētas, novada iedzīvotājam, viesiem. Tā būtu īpaša vieta interaktīvām nodarbībām, kur īstenot izglītojošus pasākumus, meistardarbnīcas ārpus telpām, kas veicinātu “Zaļo domāšanu”, veidojot ekoloģisku apziņu un uzvedību par dabu un tās resursiem.

 • Projektā plānotās aktivitātes:
  • Izveidot īpašu vietu interaktīvām nodarbībām, kur īstenot izglītojošus pasākumus, nodarbības ārpus telpām, radošās meistardarbnīcas;
  • Izbūvēt atvērta tipa koka karkasa telpu Balvos, Vidzemes ielā 26.

 

Projekta ietvaros plānots izvietot vienota stila dekoratīvas, ilgtspējīgas puķu(augu) kastes Mākslas skolas un muzeja teritorijā.

 • Projektā plānotās aktivitātes:
  • Izvietot vienota stila dekoratīvas puķu kastes Mākslas skolas teritorijā;
  • Izvietot vienota stila dekoratīvas puķu kastes Balvu muzeja teritorijā. 

 

Projekta ietvaros plānota žoga atjaunošana kapu teritorijai ar centrāliem vārtiem un četriem sānu vārtiņiem kapu malās.

 • Projektā plānotās aktivitātes:
  • Atjaunot 405 m garu žogu Baltinavas pagasta Dansku kapos no paneļveida žoga ar vieniem centrālajiem vārtiem un četriem sānu vārtiņiem.

 

Projekta ietvaros plānots uzstādīt desmit lielformāta banerus ar fotogrāfijām un informāciju, kurās attēlots Baltinavas Centrālais laukums laika posmā 1938.- 1940.gadu.

 • Projektā plānotās aktivitātes:
  • Baltinavas vēsturiskajā centrā uzstādīt desmit lielformāta banerus ar fotogrāfijām, ar īsu informāciju par fotogrāfijā redzamo notikumu.

 

Projekta ietvaros plānots izveidot un uzstādīt vides objektu atainojot lauksaimniecības gada darba ciklu – sākot no darbu plānošanas, zemes apstrādes, sējas, novākšanas, pārstrādes un realizācijas.

 • Projektā plānotās aktivitātes:
  • Uzstādīt vides objektu Šķilbēnu pagasta Stabļovā.

 

Projekta ietvaros plānots labiekārtot pludmali oficiālajā Viļakas ezera pludmalē, Garnizona ielā 6, uzstādot divas pārģērbšanās kabīnes, divus sauļošanas zviļņus, trīs solus ar atzveltnēm un divas atkritumu tvertnes.

 • Projektā plānotās aktivitātes:
  • Uzstādīt divas pārģērbšanās kabīnes (katra 2personām), divus sauļošanas zviļņus, trīs solus ar atzveltnēm, divas atkritumu tvertnes.

Projekta mērķis ir sabiedrībai nozīmīgas un identitāti veidojošas vietas izveidošana Kubulu centrā pie bijušās Balvu dzelzceļa stacijas, izveidojot vides objektu un audio bibliotēku.

 • Projektā plānotās aktivitātes:
  • Vides objekta un audio bibliotēkas izveide pie bijušās Balvu dzelzceļa stacijas.

 

Projekta  ietvaros plānots uzlabot apkaimes infrastruktūru un izveidot jaunus bruģa celiņus. Plānotie bruģa celiņi Rekovas ciemā savienos Rekavas vidusskolu, Šķilbēnu pagasta pārvaldi, Kultūras centru “REKOVA”, sporta namu, A.Spridzana ģimenes ārsta praksi, bibliotēku, kafejnīcu, aptieku, pārtikas veikalu un citus intereses objektus.

 • Projektā plānotās aktivitātes:
  • Demontēt trīsdesmit gadus atpakaļ izveidotās betona ietves segumu, un vietā izbūvēt jaunus bruģa celiņus, Rekovā, Skolas ielā 1a.

Projekta mērķis ir veicināt Kubulu ciema bērnu attīstību, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu rotaļu laukumu, radot iespēju bērniem droši un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, sekmējot fizisko, garīgo, sociālo attīstību un padarīt laimīgāku bērnību.

 • Projektā plānotās aktivitātes:
  • Izveidot bērnu rotaļu laukumu, kas dos iespēju bērniem rotaļāties piemērotā, bērnu vecumam atbilstošā, labiekārtotā un drošā vidē, tādējādi dodot iespēju ciemata bērniem kvalitatīvi un aktīvi pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā, Kalna ielā 15, Kubulos.

 

Projekta ietvaros plānots biedrības “Neatkarība Balt.” Sociālās rehabilitācijas centra piegulošajā teritorijā, Lazdukalna pagasta Benislavā, Bērzu ielā 4, izveidot aktīvās atpūtas vietu “Aktīvi sportojam”.

 • Projektā plānotās aktivitātes:
  • Nobruģēt tam paredzētu vietu un izvietot stacionāru āra tenisa galdu ar inventāru;
  • Uzstādīt trīs solus, metāla atkritumu tvertni un stendu ar kārtības noteikumiem.

 

Projekta ietvaros plānots atjaunot pieejamu publisku peldvietu, kur varētu veldzēties peldēšanas sezonā, kā arī labiekārtot vietu, kur pavadīt laiku ar ģimeni un draugiem.

 • Projektā plānotās aktivitātes:
  • Krasta tīrīšana, atcelmošana, krasta līnijas līdzināšana un korekcija;
  • Dīķa gultnes tīrīšana no dūņām, ūdenszālēm;
  • Peldvietas izbūve ar skalotu smilti.

 

Projekta ietvaros plānots izveidot iedzīvotājiem ērtu piekļuvi Ičas upei pie no Poldera ceļa pa krasta nogāzi, Dziļaunes Poldera teritorijā pie Sūkņu stacijas.

 • Projektā plānotās aktivitātes:
  • Izcirst krūmus, veikt zemes virskārtas noņemšanu, plaknes nolīdzināšanu neliela smilšu laukuma izveidei;
  • Veikt trepju ar koka pakāpieniem izbūvi un uzstādīšanu;
  • Uzstādīt laipas uz pontoniem;
  • Uzstādīt divus koka solus un vienu galdu.

 

Projekta ietvaros plānots pilnveidot esošo Bērzpils pamatskolas Krišjāņu filiāles sporta laukumu papildinot to ar spēku, izturību un asu prātu attīstošiem trenažieriem, ko varētu izmantot visu vecuma grupu apmeklētāji.

 • Projektā plānotās aktivitātes:
  • Uzstādīt āra galda tenisa galdu ar inventāru, trenažieri krūšu un plecu muskuļiem, slēpošanas trenažieri, betona multispēļu galdu;
  • Izveidot strītbola laukumu ar gumijas segumu.

 

Projekta ietvaros plānots izveidot mūsdienīgu, drošu un vizuāli pievilcīgu rotaļu laukumu, Briežuciema pagasta centrā pie pagasta pārvaldes un Tautas nama ēkas.

 • Projektā plānotās aktivitātes:
  • Izbūvēt divu slāņu gumijas segumu rotaļu laukumam;
  • Uzstādīt karuseli, līdzsvara šūpoles, divvietīgās šūpoles un rotaļu kompleksu ar slidkalniņu, rāpšanās tīklu un interaktīvo paneli.