Pašvaldība
Gatavojoties vasaras sezonai, sakopj pagasta centra teritoriju

Baltinavas pagasta centrā tiek labiekārtota teritorija, sakārtotas puķu dobes, iestādītas vasaras puķes. Šogad vasaras puķu stādiņus - samtenes, asteres un dekoratīvās nātres - Baltinavas pagasta pārvaldes tehniskā darbiniece Ilze Štekele izaudzēja pati, tas ļāva ieekonomēt finanšu līdzekļus viengadīgo puķu stādiņu iegādei.

Ilzes Štekeles vadībā pagaidu algoto sabiedrisko darbu veicējas un GMI pabalsta saņēmēju līdzdalības pienākumu veicējas iestādīja izaudzētos stādiņus puķu dobēs pie Baltinavas pagasta pārvaldes ēkas, Baltinavas Vēsturiskajā centrā, pie Masļenku traģēdijas piemiņas vietas un Baltinavas parkā. Tāpat tika sakopta teritorija Baltinavas parkā un atjaunota smilšu kaste bērnu rotaļu laukumā.

Vasarā Baltinavas ciems priecēs gan baltinaviešus, gan ciemiņus ar krāšņajām puķu dobēm un sakoptu apkārtni.

Paldies Ilzei Štekelei par ieguldīto darbu puķu stādu audzēšanā un teritorijas labiekārtošanā! Paldies Ilzes palīdzēm – Antrai Nikolajevai, Tatjanai Čevirkovičai un Diānai Kaņepei par darbiņu pie puķu dobju atjaunošanas!

Foto: Ilze Štekele

Sarmīte Tabore

Briežuciema pagasta pārvaldes vadītāja
briezuciems [at] balvi.lv