Iedzīvotājiem Izglītība Pašvaldība
Izlaidumi

Informācija par izlaidumiem Balvu novada izglītības iestādēs 2022./2023. m.g. 

 • Bērzpils pamatskola 
  • 22.06. plkst.17.00
 • Eglaines pamatskola
  • 16.06. plkst.19.00 9.klases izlaidums (Lazdukalna Saieta namā)
 • Stacijas pamatskola
  • 22.06. plkst.16.00
 • Tilžas pamatskola
  • 16.06. plkst.19.00 9.klases izlaidums Tilžas pamatskolā (skolas aktu zālē)
 • Viduču pamatskola
  • 22.06. plkst.14.00  9.klases izlaidums (Žīguru skolas telpās)
  • 22.06. plkst. 19.00 9.klases izlaidums (Medņevas Tautas namā)
 • Baltinavas vidusskola
  • 17.06. plkst. 18.00 12.klases izlaidums (skolas aktu zālē)
  • 22.06. plkst. 19.00 9.klases izlaidums (Baltinavas Kultūras namā)
 • Rekavas vidusskola
  • 10.06. plkst. 19.00  9. un 12.klases izlaidums 
 • Rugāju vidusskola
  • 23.06. plkst. 15.00 9.klases izlaidums
  • 23.06. plkst. 19.00 12.klases izlaidums
 • Balvu Valsts ģimnāzija
  • 16.06. plkst. 18.00 9.klašu izlaidums
  • 17.06. plkst. 17.00 12.klašu izlaidums
 • Viļakas Valsts ģimnāzija
  • 17.06. plkst. 15.00 9. klases izlaidums
  • 17.06. plkst. 18.00 12.klases izlaidums
 • Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
  • 10.06. plkst. 17.00 9.klašu izlaidums
  • 17.06. plkst. 19.00 12.klašu izlaidums
  • 30.06. plkst. 16.00 K4-4.kursa izlaidums

 • Baltinavas Mūzikas un mākslas skola
  • 02.06. plkst. 18.00
 • Balvu Mākslas skola
  • 09.06. plkst. 17.00
 • Balvu Mūzikas skola
  • 20.05. plkst. 18.00
 • Viļakas Mūzikas un mākslas skola
  • 09.06. plkst. 18.00
 • Balvu Sporta skola
  • 25.08. plkst. 15.00