Bērzpils pamatskola Izglītība
Attēls

Bērzpils pamatskola turpina uzņemt izglītojamos izglītības programmās:

  • Pirmsskolas izglītības programmā, kods 01011111 (tiek realizēta arī Krišjāņu filiālē);
  • Pamatizglītības programmā, kods 21011111;
  • Speciālā pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;
  • Speciālā pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811.

Īpašie piedāvājumi:

  • Bezmaksas pusdienas (no valsts un pašvaldības līdzekļiem) pilnā apjomā tiek nodrošinātas 5-6gadīgajiem un 1.-9.klases izglītojamajiem;
  • Skolai ir internāts, kurā ir bezmaksas dzīvošana un trīsreizēja bezmaksas ēdināšana ( no pašvaldības līdzekļiem).
  • Ir sporta angārs un  sporta laukums.
  • Iespēja darboties daudzveidīgās (dejas, māksla, keramika, sporta, vokālais ansamblis u.c.) interešu izglītības programmās, Skolēnu  parlamentā, Jaunsargu organizācijā un Ekopadomē.
  • Uz skolu ir ērta sabiedriskā transporta satiksme, izglītojamo no tuvākās apkārtnes nokļūšana skolā nodrošina pagastu skolēnu autobusi.

Skolas adrese: Dārza iela 12, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576;

Kontaktinformācija: e-pasts: berzpilspsk@balvi.lvtālruņi: 64521990, 26188635.