Izglītība
Konkursa laureāti tiks apbalvoti 8.Starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2024” atklāšanas pasākumā 2024. gada 31. jūlijā Viļakā. Laiks un vieta tiks precizēti. Konkursa organizētāji veiks personīgu saziņu ar  konkursa laureātiem un viņu pedagogiem par dalību apbalvošanas pasākumā Viļakā. Tiks rīkota arī konkursa laureātu darbu izstāde Viļakā.

Vizuāli plastiskās mākslas konkurss Balvu novada bērniem un jauniešiem ir noslēdzies. Šogad izcilajam gleznotājam Valdim Bušam (1924- 2014) aprit 100 gadi.  Pateicamies visiem dalībniekiem par iesūtītajiem konkursa darbiem.

Konkursa mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu zināšanas  par mūsu novadnieka un izcilas mākslas personības Valda Buša daiļrades mantojumu un sekmēt bērnu un jauniešu radošās izpausmes attīstību. Konkursa dalībnieki radīja savus unikālos jaunrades darbus smeļoties iedvesmu Valda Buša daiļradē. Ikviens darbiņš iepriecināja ar personīgu, izjustu autora skatījumu un izpratni par ekspresīvās mākslas izteiksmes līdzekļu pielietojumu darbā idejas vēstīšanai, skatītājiem uzsverot krāsu, faktūras, ekspresijas nozīmi.  

Konkursam tika iesniegti 52 darbi no Balvu Mākslas skolas, Balvu Sākumskolas, Balvu pilsētas vispārizglītojošas vidusskolas.

Pateicamies audzēkņu pedagogiem: Larisai Bernei, Ivetai Gabrānei, Intai Zelčai, Žannai Ivanovai, Astrai Tjunītei, Lanai Ceplītei, Anitai Kairišai.

Darbus izvērtēja Balvu Mākslas skolas izveidotā vērtēšanas komisija, kuras sastāvā: Balvu Mākslas skolas pedagogi, mākslinieki Elita Teilāne un Līga Bule. Balvu novada muzeja vadītāja Iveta Supe un Balvu novada Kultūras pārvaldes vadītāja Rudīte Krūmiņa.

Uzziņai:
  • Konkursa laureāti tiks apbalvoti 8.Starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2024” atklāšanas pasākumā 2024. gada 31. jūlijā Viļakā. Laiks un vieta tiks precizēti.
  • Konkursa organizētāji veiks personīgu saziņu ar  konkursa laureātiem un viņu pedagogiem par dalību apbalvošanas pasākumā Viļakā. Tiks rīkota arī konkursa laureātu darbu izstāde Viļakā.

Elita Teilāne

Direktore
balvims [at] balvi.lv