“Kontakts” Balvu novadā

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023. - 2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

6. septembrī Balvu Valsts ģimnāzijā tika īstenota projekta ““Kontakts” Balvu novadā” pirmā un otrā aktivitāte. Projekta mērķis ir  palīdzēt septīto klašu skolēniem iejusties  jaunajā skolā, veicināt piederību ģimnāzijai un klases kolektīvam.

Pirmajā aktivitātē “Pastāsti, kā tev iet?!” tika noskaidrotas skolēnu emocijas un sajūtas, dodoties uz jaunu skolu.  Pieturu vadīja skolēnu pašpārvaldes dalībnieces Alīna un Nadīna.

Kopā tika spēlēta spēle “Mainās vietām, kurš....” Tika rosināta saruna, kurā jaunieši stāstīja par emocijām,  dalījās pieredzē par savām izjūtām, uzsākot mācības Balvu Valsts ģimnāzijā. Jaunieši tika aicināti izkrāsot savu “Emociju picu”, ko izveidoja pašpārvaldes dalībniece Sindija. Apkopojot piecdesmit viena septītklasnieka “Emociju picas”, tika noskaidrots, ka, uzsākot mācības jaunajā skolā, 38 skolēni jutās satraukti, 37 jutās nobijušies, 37 bija noraizējušies,  34 jutās saspringti, 32 jutās stresaini, 25 jutās laimīgi, 18 jutās neziņā, 17 jaunieši jutās priecīgi, 16 jutās pieņemti, 12 jutās piesardzīgi, bet 10 jaunieši jutās apmierināti.  Priecājamies, ka septītklasnieki nekautrējās atklāt savas emocijas, un varam secināt, ka ļoti nepieciešams palīdzēt viņiem iejusties jaunajā skolā un pilnveidot zināšanas par savu emocionālo labbūtību.

Otrajā  aktivitātē “Iečeko ģimnāziju!” tika piedāvātas divas pieturas “Iepazīsti pašpārvaldi!” un  “Interaktīva skolas iepazīšana”, kā arī kopīgs sadraudzības un  atpūtas pasākums skolas aktu zālē.

Pieturā “Iepazīsti pašpārvaldi!” septītklasnieki ar Kahoot spēles palīdzību iepazina skolēnu pašpārvaldes darbu. Skolēnu pašpārvaldes prezidente Laura un pašpārvaldes dalībnieces Aiva un Līva aicināja septīto klašu skolēnus piedalīties ideju ģenerēšanas darbnīcā “Uzdrīksties sapņot!”, kurā ar spēles  metodi septītklasnieki radīja idejas un piedāvāja savus priekšlikumus skolas dzīves uzlabošanai, rezultātā tapa ideju saraksts, ko  jaunieši vēlētos ieviest vai realizēt  ģimnāzijā.

Bet aktivitātē “Interektīva skolas iepazīšana” pašpārvaldes jaunieši Guntra un Arvis vadīja ekskursiju skolā ar uzdevumiem, kas veicināja telpu atrašanās vietu apguvi. 7. klases skolēni ieguva zināšanas par savas jaunās skolas izkārtojumu, pilnveidoja prasmi orientēties skolas telpās un noskaidroja, kur vērsties pēc atbalsta dažādos jautājumos.

Dienas izskaņā ģimnāzijas aktu zālē tika rīkots sadraudzības un saliedēšanās pasākums 7. klašu skolēniem un skolēnu  pašpārvaldei. Jaunie septītklasnieki tika svinīgi sagaidīti un aicināti pie saklātiem galdiņiem. Skolas direktore Kristīne Lele  sveica klātesošos un vēlēja, lai pašpārvaldes projekta aktivitātes ļauj jaunajiem ģimnāzistiem justies īpaši gaidītiem skolā.

Vakara gaitā tika spēlētas saliedējošas spēles, nodots septītklasnieka zvērests, jautri dejots diskotēkā. Sadraudzības pasākuma mērķis iepazīt un sadraudzēties ar pašpārvaldes jauniešiem, saviem klases biedriem un paralēlklašu skolēniem, mācīties  iekļauties dažādos kolektīvos un kļūt saliedētākiem, veicināt  piederības sajūtu savai klasei un skolai tika sasniegts.

Vakaru vadīja Guntra, dejas soļus mācīja Aiva, dīdžeji bija Deivids, Artūrs, Armands un Ričards, zvērestu sagatavoja Madara un Keita, telpas mājīgi iekārtoja Megija, Keita, Madara, Ritvars, Leo Eliass, Ričards, Līva, Artūrs, Deivids, Armands un Arvis. Fotografēja un filmēja Sindija, Sanija un Laura, afišu veidoja Sindija.

Pašpārvaldes dalībniekiem šī bija lieliska pieredze pašiem organizēt un vadīt dažādas aktivitātes, iejusties dīdžeju lomā un rūpēties, lai visi justos labi.

Mums šķiet, ka izdevās ļoti labi, jo veidotajās aktivitātēs septītklasnieki iesaistījās ar interesi, bet organizatoriem bija gandarījuma sajūta par paveikto. Esam iedvesmas pilni organizēt nākamās projekta aktivitātes.

Rakstu sagatavoja: skolēnu pašpārvaldes dalībniece Sanija Skalova

Fotografēja: Sindija, Sanija un Laura