Iedzīvotājiem Pašvaldība
Lai stipra un laimīga katra ģimene Balvu novadā! Sveicam Starptautiskajā Ģimenes dienā!

Lai stipra un laimīga katra ģimene Balvu novadā! Sveicam Starptautiskajā Ģimenes dienā!

UZZIŅAI:
  • Starptautiskā ģimenes diena ir starptautiska mēroga svētki, kas ik gadu tiek atzīmēti 15. maijā. Starptautiskā ģimenes diena ir pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas radīta diena, kas tiek atzīmēta visā pasaulē. 
  • ANO Ģenerālā Asambleja Ģimenes dienu dibināja 1993. gadā, un jau 1994. gada 15. maijā norisinājās pirmās Starptautiskās ģimenes dienas svinības.
  • Starptautiskā ģimenes diena kā oficiāli svētki Latvijā tiek svinēti vien kopš 2008. gada.
  • Svinot Starptautisko ģimenes dienu, tiek godinātas visas ģimenes, un ikviens tiek aicināts aizdomāties par ģimenes neizmērojamo lomu cilvēku dzīvē, vairāk laika un uzmanības veltot visiem savas ģimenes locekļiem – vecākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām, bērniem. Šajā dienā sabiedrība tiek aicināta ne vien novērtēt ģimenes nozīmību, bet arī rūpēties par ģimenes vērtībām, nodrošinot to tālāknodošanu nākamajām paaudzēm.