Nometnes
Par Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu

23.martā Balvu novada domes sēdē tika apstiprināts Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums jaunā redakcijā. Līdz ar to tiek izsludināta pieteikšanās Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursam. Konkursa pieteikumu iespējams iesniegt līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Konkursa mērķis ir nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi izglītojamo vasaras brīvlaikā, lai veicinātu to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labsajūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, veselīga dzīvesveida veicināšanā.

Konkursa uzdevums ir rosināt valsts un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu, nevalstisko organizāciju iniciatīvu bērnu un jauniešu nometņu izglītojamo vasaras brīvlaikā organizēšanā.

 

Pretendents konkursa pieteikumu var iesniegt:
  • klātienē Balvu novada Izglītības pārvaldē Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501;
  • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv, izmantojot Izglītības pārvaldes oficiālo e-adresi;
  • ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi izglparvalde@balvi.lv . 

Ja pieteikums tiek iesniegts klātienē, tad uz slēgtas aploksnes jābūt norādei “Balvu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam”, papildus uz aploksnes norādot Pretendenta nosaukumu vai vārdu, uzvārdu.

Maruta Brokāne

Izglītības darba speciāliste
maruta.brokane [at] balvi.lv