Draudžu ziņas
Lieldienu dievkalpojumi | 2024

BALVU VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

 • 24. marts- Palmu svētdiena. Sv.Mise plkst. 08.00 un plkst. 12.00.
 • 28. marts- Lielā Ceturtdiena. Sv.Mise plkst. 18.00 (Pestītāja pēdējo vakariņu dievkalpojums, procesija uz “Kristus ciešanu altāri”. Rūgtās sāpes).
 • 29. marts- Lielā Piektdiena. Kunga Ciešanu dievkalpojums plkst. 15.00 (pēc dievkalpojuma Rūgtās sāpes).
 • 30. marts- Lielā Sestdiena. Sv.Mise plkst. 18.00, vigīlija (uguns un ūdens svētīšana, kristības solījumu atjaunošana (par to pilnas atlaidas), adorācija pie Kristus kapa. Ēdienu svētīšana).
 • 31. marts- Lieldienas, Kunga Augšāmcelšanās. Sv.Mise plkst. 08.00 (ēdienu svētīšana).
 • 1. aprīlis- Otrās Lieldienas. Sv.Mise plkst. 08.00.

BALTINAVAS KUNGA JĒZUS KRISTUS PASLUDINĀŠANAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ, TILŽAS SVĒTĀ JĀZEPA ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ, ŠĶILBĒNU SĀPJU DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

 • 24. marts- Kunga ciešanu svētdiena, svētīsim palmu zarus. Plkst. 09.00 Šķilbēni, plkst. 12.00 Baltinava, plkst. 14.30 Tilža.
 • 28. marts- Lielā Ceturtdiena. Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena. Plkst. 18.00 Šķilbēni, plkst. 19.30 Baltinava.
 • 29. marts- Lielā Piektdiena. Plkst. 12.00 Tilža, plkst. 15.00 Baltinava, plkst. 18.00 Šķilbēni.
 • 30. marts- Kunga augšāmcelšanās svētku vigilija. Plkst. 14.30 Tilža, plkst. 18.00 Šķilbēni, plkst. 21.00 Baltinava.
 • 31. marts- Kunga augšāmcelšanās. Plkst. 09.00 Baltinava, plkst. 12.00 Šķilbēni, plkst. 14.30 Tilža.
 • 1. aprīlis- Pirmdiena Lieldienu oktavā. Plkst. 10.00 Šķilbēni, plkst. 12.00 Baltinava.

VIĻAKAS JĒZUS SIRDS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ, KUPRAVAS SVĒTĀ IGNĀCIJA LOJOLAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

 • 24. marts- Pūpolsvētdiena. Sv. Mise plkst. 11.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā.
 • 25. marts- Lūgšana par komunistiskā genocīda upura cietušajiem. Sv. Mise plkst. 11.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā
 • 28. marts- Lielā Ceturtdiena. Sv. Mise plkst. 18.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā.
 • 29. marts- Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis). Kunga ciešanu dievkalpojums plkst. 11.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā, plkst. 16.00 Kupravas Romas katoļu baznīcā. Krustaceļš pa Viļakas Romas katoļu baznīcas dārzu plkst. 19.00
 • 30. marts- Lielā Sestdiena- Kristus augšāmcelšanās svētku Vigilija. Sv. Mise plkst. 20.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā, Lieldienu ūdens, uguns un līdz paņemto ēdienu svētīšana (ūdens jāpaņem līdzi pašiem), plkst. 14.00 Kupravas Romas katoļu baznīcā.
 • 31. marts- Lieldienas - Kristus augšāmcelšanās svētki. Pirms Svētās Mises Kunga augšāmcelšanās dievkalpojums - Euharistiskā procesija. Sv. Mise plkst. 08.00 (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšana).
 • 1. aprīlis- Otrās Lieldienas - Kristus augšāmcelšanās svētki. Sv. Mise plkst. 11.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā.
 • 7. aprīlis - Kunga Žēlsirdības svētdiena. Sv. Mise plkst. 11.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā, plkst. 14.00 Kupravas Romas katoļu baznīcā.

 • 8.aprīlis -  Kunga pasludināšanas svētki (pārceltie svētki). Sv. Mise plkst. 11.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā

BĒRŽU SVĒTĀS ANNAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

 • 24. marts- plkst. 09.30 Pūpolsvētdiena.
 • 28. marts- plkst. 18.00 Lielā Ceturtdiena.
 • 29. marts- plkst. 18.00 Lielā Piektdiena.
 • 30. marts- plkst. 19.00 Lieldienu viģīlija, uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana.
 • 31. marts- plkst. 09.00 Pirmās Lieldienas, pēc dievkalpojuma Lieldienu maltītes svētīšana.

AUGUSTOVAS SVĒTĀS ELIZABETES ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

 • 24. marts- plkst. 12.00 Pūpolsvētdiena.
 • 29. marts- plkst. 12.00 Lielā Piektdiena.
 • 30. marts- plkst. 16.00 Lieldienu viģīlija, uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana.
 • 31. marts- plkst. 12.00 Pirmās Lieldienas, pēc dievkalpojuma Lieldienu maltītes svētīšana.

RUGĀJU VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS BEZVAINĪGĀS SIRDS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

 • 24. marts- plkst. 14.00 Pūpolsvētdiena.
 • 30. marts- plkst. 13.00 Lieldienu viģīlija, uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana.
 • 31. marts- plkst. 15.00 Pirmās Lieldienas, pēc dievkalpojuma Lieldienu maltītes svētīšana.

KRIŠJĀŅU SVĒTĀ JĀŅA KRISTĪTĀJA ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

 • 24. marts- plkst. 16.30 Pūpolsvētdiena.
 • 29. marts- plkst. 15.00 Lielā Piektdiena.
 • 30. marts- plkst. 11.30 Lieldienu viģīlija, uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana.

SKUJETNIEKU LŪGŠANU NAMĀ

 • 23. marts- plkst. 12.00 Pūpolsvētdiena
 • 30. marts- plkst. 10.00 Lieldienu viģīlija, uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana.

BALVU EVANĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

 • 24. marts- Pūpolsvētdienas dievkalpojums plkst.10.00.
 • 28. marts- Zaļās ceturtdienas dievkalpojumi plkst. 10.00 un plkst. 18.00.
 • 29. marts- Lielās Piektdienas dievkalpojums plkst. 10.00.
 • 30. martā- Kristus Augšāmcelšanās svētku sagaidīšanas dievkalpojums plkst. 23.30.
 • 31. marts- Lieldienu dievkalpojums plkst. 10.00.

VIĻAKAS EVANĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

 • 29. marts- Lielās Piektdienas dievkalpojums plkst. 13.00.
 • 1. aprīlis- Lieldienu dievkalpojums plkst. 11.00.

TILŽAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

 • 31. marts- Lieldienu dievkalpojums plkst. 13.00.