Pārgājiens Svātūnes apkārtnē Baltinavas pagastā

Ģimenes brīvdienu akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē 2024”  ietvaros, saulainajā, bet ziemīgajā svētdienas rītā, 18.februārī Baltinavas pagasta Svātūnes ezera atpūtas vietā pulcējās gandrīz 40 aktīvās atpūtas mīļotāji, lai dotos Baltinavas muzeja rīkotajā 10 km garajā pārgājienā "Veco pilskalnu šodienas elpa". Pārgājienu vadīja atraktīvā, zinošā un enerģiskā gide Anita Ločmele.

Pa ledainiem un sniegotiem ceļiem un taciņām caur kādreizējo Jorzovas ciemu devāmies uz vienu no jaunatklātajiem pilskalniem Baltinavas pagastā - Zvanu kalniem, tālāk ceļš veda caur Kolnumežiem uz Dupurovas ciemu, kur mūs viesmīlīgi uzņēma Raču ģimene. Šeit baudījām saimnieku audzēto bioloģisko zemeņu ievārījumu un pankūkas. Turpinājumā - ar izzinošiem stāstiem par apkārtnes vēsturi Obeļovas ciemā, viesojāmies pie Marijas Keišas - viņas ģimenes atjaunotajās senču mājās "Buči". Pārgājiena noslēgumā - enerģijas smelšanās Svētajā kalnā un gājiens pāri aizsalušajam Svātūnes ezeram.

Liels paldies ikvienam pārgājiena dalībniekam! Paldies par pasākuma rīkošanu Baltinavas muzeja komandai - Antrai Keišai un Anitai Ločmelei! Paldies par viesmīlību Raču ģimenei un Marijai Keišai!

Ineta Bordāne

Tūrisma organizatore
ineta.bordane [at] balvi.lv