Balvu PII ”Pīlādzītis” Izglītība

2022./2023.m.g. Balvu PII “Pīlādzītis” lepojas ar savu iestādes vecāku sarosīšanos atbalsta sniegšanā un dažādu uzņēmēju atbalstu. Iestādes āra vide papildināta ar jaunām šūpolēm, soliņiem, krēsliem un citām lietām sekmīgāka mācību procesa nodrošināšanai āra vidē.

  • 4. grupas skolotājas, bērni un vecāki saka paldies Ziemeļlatgales sporta centram, Arnim Voikam, Imantam Kairišam par uzdāvināto basketbola grozu, SIA “Agrumi 2001” Jānim Kočānam par dāvātajiem kokmateriāliem.
  • 12.grupas skolotājas, bērni saka paldies vecākiem Igoram Zujānam, Edgaram Kaminskim, Marekam Kalniņam, Edgaram Bisteram, Artūram Krilovam, Andrim Veneram, Līgai un Egīlam Šustoviem par veiktajiem darbiem grupas laukuma labiekārtošanā.
  • 8. grupas skolotājas, bērni saka paldies Kirilam Sokolam par zaļās dobes kastes izgatavošanu.
  • 1.grupas skolotājas, bērni saka paldies SIA “SCENIC BUILD” Ainim un Kristīnei Apiņiem par šūpolēm un soliņu grupas laukumā.
  • 5.grupas skolotājas, bērni saka paldies Signei un Konstantīnam Timofejeviem, Kasparam Reimandovam par atbalstu.
  • 7. grupas skolotājas un bērni saka paldies visiem grupas vecākiem par komandas darbu jaunu šūpoļu izgatavošanā un uzstādīšanā.
  • 9. grupas skolotājas, bērni saka paldies Mārtiņam Putniņam, Kasparam Pokulim, Ināram Keišam, Ilgai Baķei par ieguldīto darbu jaunu šūpoļu uzstādīšanā.

Paldies visiem vecākiem par sadarbību 2022./2023.m.g.!  Jūs mums esiet svarīgi! Tikai kopā mēs varam veidot mūsu bērnu nākotni labāku!

Informāciju sagatavoja: Vadītāja vietnieks izglītības jomā Ina Aizupe