Balvu sākumskola Izglītība
Skatuves runas konkurss ”Zelta sietiņš 2023”

Septembris Latvijā ir dzejas mēnesis, diženā dzejnieka un rakstnieka Raiņa mēnesis. 22. septembrī 2.-12. klašu skolēni no dažādām Latgales un Sēlijas vietām pulcējās Augšdaugavas novada kultūras namā “Vārpa”, lai piedalītos skatuves runas konkursā “Zelta sietiņš”. Konkurss notika trijās vecuma grupās – 2.-4., 5.-9. un 10.-12. klašu posms. 

Konkursam pieteikušies bija 43 dalībnieki no Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils, Krāslavas, Balviem, Preiļiem, Līvāniem, Aglonas, Ilūkstes, Rudzātiem, Viesītes, Vaboles, Jaunsilavas, Jersikas, Salas, Špoģiem, Bebrenes un Randenes.

Konkursa dalībnieku prozas un dzejas fragmentu priekšnesumus vērtēja žūrija, kuras sastāvā darbojās kultūras darbinieki, pedagogi, literatūrzinātnieki, aktieri.

2.-4.klašu posmā piedalījās Balvu sākumskolas 3.b klases skolēns Kristaps Boldāns ar Raiņa dzejoli “Skriešanās’’ un Aspazijas dzejoli “Vēja zirdziņš”. Konkursam Kristapu gatavoja skolotājas Irēna Biseniece un Gunta Blauma. Balvu sākumskola lepojas, ka Kristaps ieguva konkursa laureāta speciālo balvu „Zelta sietiņš”.

Pēc konkursa visiem klātesošajiem bija iespēja noklausīties aktiera, radio balss īpašnieka, pasākumu vadītāja un oratora Raita Zapacka ieteikumus par to, kas jāievēro jaunajiem runātājiem.

Informācija: Larisa Krištopanova

Foto: Gunta Blauma