Iedzīvotājiem Sociālā joma
Sociālā pārvalde aicina izteikt viedokli, piedaloties aptaujā

Aptauju iespējams aizpildīt elektroniski ŠEIT. 


Lai novērtētu un pilnveidotu Balvu novada Sociālās pārvaldes darbu, tiek veikta ikgadējā aptauja par iestādes darba kvalitāti, pakalpojumu pieejamību un pietiekamību. Sociālā pārvalde vēlas arī noskaidrot iedzīvotāju priekšlikumus par turpmākās sadarbības uzlabošanu.

Aptaujas atbildes ir anonīmas, iegūtā informācija tiks izmantota apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 30. aprīlim (ieskaitot).

Aptauju iespējams aizpildīt drukātā versijā:

  • Sociālajā pārvaldē Raiņa ielā 52, Balvos, un tās attālinātajos klientu pieņemšanas punktos (pagastos pie Sociālajiem darbiniekiem);
  • Viļakas teritoriālajā centrā Parka ielā 2, un tā attālinātajos klientu pieņemšanas punktos (pagastos pie Sociālajiem darbiniekiem);
  • Baltinavas teritoriālajā centrā Kārsavas ielā 16, Baltinavā:
  • Rugāju teritoriālajā centrā un tā attālinātajā klientu pieņemšanas punktā Benislavā, Bērzu ielā 8.