Balvu PII ”Pīlādzītis” Izglītība

Kā jau katru gadu PII “Pīlādzītis” svin tēvu dienu. Tēvu diena tā ir ļoti īpaša katram bērnam, jo katra tētis ir visstiprākais, vissportiskākais, vislabākais… tā varētu turpināt vēl un vēl. Katra grupa saviem tētiem bija sagatavojušas nelielas pārsteiguma dāvaniņas. Visi iestādes tēti tika mīļi sveicināti.

Saņem manu mazo roku
Savā lielā plaukstā, 
Sasildi un drosmi dod
Ceļa brīdī aukstā.
Paņem mani savās rokās,
Uzcel augstu plecos -
Lai mans mazums lielāks top,
Lai es tālāk skatos,
Lai es redzu tālāk priekšā,
Lai es redzu to, kas būs.
Palīdzi man mazās dienās,
Kas tik ātri lielas kļūs! 
/Inta Svaža/

Informāciju sagatavoja: vadītāja vietnieks izglītības jomā Ina Aizupe