Iedzīvotājiem
Pārtrauks laukuma darbību

SIA "Pilsētvides serviss" informē,  ka sākot ar 2023.gada 23.maiju šķiroto atkritumu laukuma darbība Ezera ielā 3, Balvos tiks pārtraukta.