Latvijas skolas soma

Viduču pamatskolas skolēnus un viņu skolotājus aicināja ceļā. 1.-5.klašu bērni devās uz Rēzekni, bet vecāko klašu audzēkņi brauca iepazīt Vidzemi.

Apmeklētās muzejpedagoģiskās programmas Latgales kultūrvēstures muzejā un Valmieras muzejā, animācijas filmas noskatīšanās un tikšanās ar tās autoru Latgales vēstniecībā “Gors”. Pilsētvides un dabas baudīšana sagādāja prieku un gandarījumu.

Kopā būšanas pieredze bija neatsverams ieguvums. Ja būtu citādi, vai viss ceļš no Vidzemes mājup tiktu pavadīts dziedot?

Paldies LATVIJAS SKOLAS SOMAI!

 

Informāciju sagatavoja: Anželika Ločmele

Foto: no skolas arhīva