Iedzīvotājiem Kultūra Pašvaldība
Balvu novada Kultūras pārvalde aicina pieteikt pretendentus balvai kultūrā “Mūsu lepnums”

16.septembrī noslēdzās Balvu novada balvas kultūrā “Mūsu lepnums” pretendentu pieteikšana. Kopumā tika saņemti 36 pretendentu pieteikumi 9 nominācijās.  Svinīgās apbalvošanas pasākums balva kultūrā “Mūsu lepnums” notiks 2023.gada 23.septembrī plkst. 16.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā.

Konkursa nomināciju ieguvēji tiks apbalvoti ar īpaši veidotu Elitas Eglītes balvu un Balvu novada domes pateicības rakstu.  Pasākumu organizē Balvu novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Balvu Kultūras un atpūtas centru. Pasākumu vadīs aktieris Jānis Kronis, ar muzikālo sniegumu priecēs Agnese Rakovska, etnogrāfiskais ansamblis “Benislava” un folkloras kopa “Upīte”

Nominācijā PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU - tika pieteikti:

 • ILGA OPLUCĀNE
 • ANITA  PAKALNĪTE
 • INNA  VALUTIS
 • JĀNIS  BUDEVIČS
 • ŅINA BAIKOVA
 • AKVILINA JEVSTIGŅEJEVA

Nominācijā GADA CILVĒKS MŪZIKĀ tika pieteikti:

 • MUZIKĀLĀ APVIENĪBA “AINIS”
 • JĀNIS BUDEVIČS
 • ANASTASIJA LOČMELE

Nominācijā GADA CILVĒKS MĀKSLĀ tika pieteikti:

 • ANITA MATULE – BORDĀNE
 • ANDRIS KAĻIŅINS
 • DZINTARS DVINSKIS
 • LĪGA MOROZA – UŠACKA
 • ELITA EGLĪTE

Nominācijā GADA CILVĒKS MUZEJU NOZARĒ tika pieteikti:

 • RITA GRUŠEVA
 • ANITA LOČMELE

Nominācijā GADA CILVĒKS BIBLIOTĒKU NOZARĒ tika pieteikti:

 • EVITA GARBACKA

Nominācijā GADA KULTŪRAS ORGANIZAATORS tika pieteikti:

 • ANDRIS  SLIŠĀNS
 • AINA KORKLA
 • MUDĪTE MASLOVA
 • ANTRA LEONE
 • ŅINA BAIKOVA

Nominācijā GADA  AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVS tika pieteikti:

 • BRIEŽUCIEMA TAUTAS NAMA DĀMU MUZIKĀLĀ APVIENĪBA “AMMA”
 • TILŽAS KULTŪRAS UN VĒSTURES NAMA ETNOGRĀFISKAIS ANSAMBLIS “SAGŠA”
 • BALTINAVAS AMATIERTEĀTRIS “PALĀDAS”
 • FOLKLORAS KOPA “UPĪTE”
 • FOLKLORAS KOPA “OLŪTS”

Nominācijā GADA NOTIKUMS KULTURĀ tika pieteikti:

 • DIVAS IZSTĀDES-VIENS NOTIKUMS. “LEO BRIEDĪTIM 100”, D.HOLMERTS “PĀRI BALTIJAS JŪRAI:1944./1945.”
 • TRADICIONĀLAIS STAPNOVADU VOKĀLO ANSAMBĻU SADZIEDĀŠANĀS PASĀKUMS “DZIESMA VASARAI – 2023”
 • STARPTAUTISKAIS GLEZNIECĪBAS PLENĒRS “VALDIS BUŠS”
 • KRIŠJĀŅU TAUTAS NAMA 70 GADU JUBILEJAS PASĀKUMS
 • EVITAS ZAREMBAS-KRĪGERES GRĀMATAS “PA DZIESMAS PĒDĀM ZIEMEĻLATGALĒ” IZDOŠANA
 • DEJU STUDIJAS TERPSIHORAS 15 GADU JUBILEJAS ZIEMASSVĒTKU IZRĀDE

Nominācijā JAUNAIS TALANTS KULTŪRĀ tika pieteikti:

 • ANTRA LEONE
 • BALVU MŪZIKAS SKOLAS VOKĀLAIS ANSAMBLIS
 • ANGELĪNA KRIVOŠEJEVA

Nomināciju saņēmēji tiks paziņoti  balvas pasniegšanas pasākumā.

Iveta Tiltiņa

Kultūras darba vadītājs
iveta.tiltina [at] balvi.lv