Statuss:
Noslēdzies

Balvu novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus apmeklēt Balvu novada svētku pasākumus Lāča dārzā un parkā, kur projekta LLI-539 “Amatu prasmes

radosas_darbnicas_827ef.jpg

tūrisma telpā” (Tour de Crafts), ietvaros būs iespēja bezmaksas piedalīties radošo darbnīcu aktivitātēs.
Radošo darbnīcu laikā būs iespēja no auduma veidot skaistas ziedu rotas, kuras var piestiprināt pie lentes un izmantot kā galvas vai rokas rotājumu. Savukārt saldumu cienītājiem būs iespēja pagatavot veselīgu našķi bez cukura – dateles šokolādē.
Radošās darbnīcas vadīs Atbalsta māja “Brīvupes”.

No 24. līdz 26.novembrim projekta “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) LLI-539 ietvaros tika organizētas radošās darbnīcas Balvos, kur dalībnieki no

img-20211124-wa0011.jpg

partneru institūcijām - Preiļu novada dome, Latgales plānošanas reģions, Anykščių menų inkubatorius – menų studija, Panevėžio rajono savivaldybė – oficiali, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs un Balvu novada pašvaldība,  pilnveidoja prasmes par dizainu -  iepakojuma  izveidē, par  mākslu –  masku izgatavošanā un par amatniecību – vēja zvanu un ādas apstrādes meistardarbnīcā.

Pirmās dienas tēma – dizains, kur Rīgas tehniskās universitātes docente Agrita Krieviņa – Siliņa iepazīstināja ar lekciju par dizaina nozīmi, rašanos, veidiem. Savukārt Biedrības "Radošās idejas" valdes locekle Anita Kairiša pauda savu redzējumu par iepakojuma dizainu, un praktiski darbojoties tika izgatavoti dizaina elementi auduma somām, kas var kalpot, kā preces vai produkta iepakojums.

Otrās dienas tēma – māksla, kur  Rīgas tehniskās universitātes docente Agrita Krieviņa – Siliņa iepazīstināja ar lekciju par mākslu, rakstiem, zīmēm un mūsdienu amatniecību. Savukārt Upītes bibliotēkas un kultūrvēstures muzeja vadītāja Ligita Spridzāne parādīja mākslas un dizaina pielietojums mūsdienās, praktiski darbojoties tika izgatavotas čigānu maskas no papīra un līmes, kas parādīja, ka dalībnieku radošumam nav robežu.

Trešās dienas tēma – amatniecība, kur gemologa Aiņa Vorobjova darbnīcā tika apskatītas pusdārgakmeņu apstrādes iespējas, alternatīvo izglītības teoriju praktizētāja Solvita Buša parādīja, kā praktiski darbojoties izgatavot vēja zvanus, savukārt ar ādas apstrādes meistara Andra Ločmeļa  īsu apmācības kursu palīdzību tika izgatavotas ādas aproces un atslēgu piekariņi.

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

logo-1.png
foto-no-aadas-apstraades.jpg

 

 

 

 

 

Projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts), ietvaros projekta partneris Balvu novada pašvaldība no 24.-26. novembrim rīkos radošās darbnīcas par dizainu -  iepakojuma  izveide, par  mākslu –  masku izgatavošana un par amatniecību – ādas apstrādes meistardarbnīca.

Radošajās darbnīcās dalībnieki varēs apgūt praktiskas iemaņas par iepakojuma dizainu un izveidi, par ādas apstrādes tehniku un iespējām un attīstīt mākslinieciskās spējas masku izgatavošanā.

Dalība radošajās darbnīcās ir bezmaksas, ieskaitot nakšņošanu un ēdināšanu. Darbošanās notiks “Zaļajā režīmā” (jāuzrāda derīgs Covid -19 sertifikāts).

Darba valoda būs krievu valoda.

Radošo darbnīcu programma pievienota pielikumā.

Dalībai radošajās darbnīcās Balvos aicinām pieteikties pie Balvu novada pašvaldības projektu vadītājas Arvitas Voicišas, arvita.voicisa@balvi.lv, tālr.  +371 29164755. (vietu skaits ir ierobežots).

 

 

logo-1.png

 

 

 

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

logo-1.png

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2020.-31.12.2022.
Projekta vadošais partneris: Latgales plānošanas reģions (LV)
Projekta partneri:

• Preiļu novada dome (LV),
• Balvu novada dome (LV),
• Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (LV),
• Anīkšču mākslas inkubators – mākslas galerija (LT),
• Paņevēžas rajona pašvaldības administrācija (LT).

Projekta finansējums: kopējās projekta izmaksas ir 816 946,72 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 694 404,70 EUR.

Balvu novada pašvaldības projekta īstenošanai ieplānotas kopējās izmaksas 166 126.00 EUR apmērā, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 141 207.10 EUR.

Projekta mērķis: veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un sekmējot tās kā Latvijas – Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgu iezīmi un kopīgu tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt tūristu interesi.

Projekta aktivitātes: Apmācības un kapacitātes stiprināšanas pasākumi vietējiem amatniekiem, t.sk. (1) apmācības par tendencēm tūrismā, apmācības un praktiskie uzdevumi par digitālajiem risinājumiem tiešsaistē un zīmolvedību, kas palīdzētu būt redzamiem un atpazīstamiem internetā, piesaistot auditoriju, (2) radošās meistarklases, radot unikālus produktus, raksturīgus konkrētajai pārrobežu teritorijai, kas būtu moderni, veidoti, izmantojot tradicionālās prasmes, vietējos resursus un eko-inovatīvas iniciatīvas, (3) mākslas gadatirgi, parādot radošo meistarklašu rezultātus, daloties pieredzē un izveidojot amatnieku tīklu.

Balvu novada pašvaldības aktivitātes projekta ievaros būs: (1) Balvu muižas ēkas pagrabstāva vienkārša renovācija, (2) keramikas radošā darbnīca/ meistarklase un (3) vietējo amatnieku piedalīšanās dažādos pasākumos/ radošajās darbnīcās tradicionālo prasmju apgūšanai un praktisko iemaņu apmaiņai starp dažādām amatniecības nozarēm.

Šīs aktivitātes papildinās arī dažāda veida komunikācijas aktivitātes, t.sk. izstrādātā “Tour de Crafts” koncepta popularizēšana, veidojot video stāstus, kas tiks publicēti projekta partneru komunikācijas kanālos un medijos. Tiks izstrādāti arī drukāti mārketinga materiāli un suvenīri, kas tiks izdalīti pasākumu laikā.

Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Programmas mājas lapa: www.latlit.eu. Oficiālā ES mājas lapa: www.europa.eu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

logo-1.png

 

Latgales plānošanas reģiona projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts), ietvaros projekta partneri Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar Preiļu novada un Balvu novada pašvaldībām augusta sākumā organizē bezmaksas apmācības esošiem un topošiem amatniekiem.   Apmācības ir divas dienas ilgas un tiek organizētas divās grupās.

Pirmā grupa- 2021. gada 3. un 4. augustā.  Apmācību darba kārtība pievienota pielikumā.

Informējam, ka Preiļu novada pašvaldība nodrošinās transportu un Latgales plānošanas reģions nodrošinās naktsmītni. Dalībai seminārā pieteikties pie Preiļu novada pašvaldības Tour de Crafts projekta atbildīgās personas par amatniecības pasākumiem Anitas Vjakses, anita.vjakse@inbox.lv, tālr. 29193839, sīkāka informācija pie projekta koordinatores Elitas Jermolajevas, tālr.+371 29444989.

Otrā grupa- 2021.gada 5. un 6. augustā. 

Informējam, ka Balvu novada pašvaldība nodrošinās transportu un Latgales plānošanas reģions nodrošinās naktsmītni. Dalībai seminārā pieteikties pie Balvu novada pašvaldības Tour de Crafts projekta koordinatores Arvitas Voicišasarvita.voicisa@balvi.lvtālr. +371 29164755.

Aicinām savu dalību apmācībās pieteikt līdz 27. jūlijam, jo vietu skaits ir ierobežots.

Tiks ievērotas visas valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības!

Ar sīkāku informāciju par projektu var iepazīties šeit: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/tour-de-crafts/#.YO1LYOgzZPY vai  https://latlit.eu/lli-539-tour-de-crafts/ .

 Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

tourdecraft160721.png
interreg Latvija-lietuva logo