Kontakti

kac [at] balvi.lv

"Biļešu paradīzes" kases darba laiks:

 • Pirmdiena Slēgts
 • Otrdiena 9.00-16.00
 • Trešdiena 9.00-16.00
 • Ceturtdiena 9.00-16.00
 • Piektdiena 9.00-16.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Dita Nipere

Direktore - KAC ēkas 2.stāvā 34. direktora kabinets
dita.nipere [at] balvi.lv

Vita Vāciete

Lietvede/Kase - KAC ēkas 2.stāvā 34. kabinets
vita.vaciete [at] balvi.lv

Dagmāra Laicāne

Kultūras pasākumu organizatore – KAC ēkas 2.stāvā 33.kabinets
dagmaaralaicaane [at] gmail.com

Aija Putniņa

Mākslinieciskā vadītāja - KAC ēkas 2.stāvā 33.kabinets
aijaputnina2 [at] gmail.com

Arvis Seveļkovs

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis - KAC ēkas 2.stāvā 34.kabinets
arvis.sevelkovs [at] balvi.lv

Diāna Poševa

Kultūras pasākumu organizatore - KAC ēkas 2.stāvā 33. kabinets
diana.poseva [at] balvi.lv
Atrodas ilgstošā prombūtnē

Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas centra ēka, Brīvības ielā 61, uzcelta speciāli kultūras nama vajadzībām un atklāta 1954./55.gadu mijā. Pirmais direktors – Alfons Podnieks. 1999. gada 1.februārī tika izveidota jauna iestāde – Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas centrs, kuru no 2023. gada vada Dita Nipere. 

Balvu Kultūras un atpūtas centra galvenie uzdevumi ir “attīstīt, izkopt un popularizēt, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbu, iekļaujoties savas pilsētas, novada un valsts kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs”.

GALVENĀS FUNKCIJAS:

 • Balvu pilsētas un novada sabiedriskās rosības, svētku un tradicionālo norišu, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana;
 • Mākslinieciskās jaunrades un amatiermākslas procesa nepārtrauktības  un Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku norises nodrošināšana;
 • Kultūras vērtību saglabāšana, pieejamības nodrošināšana un izplatīšana (izrādes, izstādes, koncerti, festivāli);
 • Valsts, tautas tradicionālo, kultūrvēsturisko un svētku organizēšana Balvu pilsētā;
 • Saturīgas atpūtas pasākumu piedāvājums (atpūtas un izklaides sarīkojumi visu paaudžu iedzīvotājiem);
 • Radošā darbība (tautas mākslas un citu radošo kolektīvu, kursu darbība).

Balvu Kultūras un atpūtas centrā atrodas “Biļešu paradīzes” kase:

 • Jauktais koris „MIRKLIS”
  • Uldis Kokars, kormeistari Ģirts Ripa, Linda Vītola
 • Senioru koris „PĪLĀDZIS”
  • Liene Akmeņkalne, koncertmeistars Viktors Bormanis

Senioru tautu deju kolektīvs „LUSTE”

Inta Sleža

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „NEBĒDA” E1

Agris Veismanis, koncertmeistare Daiga Elksnīte

Jauniešu tautu deju kolektīvs „RIKA” B

Agris Veismanis, koncertmeistare Daiga Elksnīte

Bērnu tautu deju kolektīvs „BALVU VILCIŅŠ”, 7.-9. klašu grupa

Zane Meiere, repetitore Inese Maslovska

Vidējās paaudzes deju kopa „RIKA” D

Agris Veismanis, koncertmeistare Daiga Elksnīte

Bērnu tautu deju kolektĪvs „BALVU VILCIŅŠ”, sagatavošanas grupa

Zane Meiere, repetitore Inese Maslovska

Bērnu tautu deju kolektĪvs „BALVU VILCIŅŠ”, 1.-2. klašu grupa

Zane Meiere, repetitore Inese Maslovska

Bērnu tautu deju kolektīvs „BALVU VILCIŅŠ”, 2.-4.klašu grupa

Zane Meiere, repetitore Inese Maslovska

Bērnu tautu deju kolektīvs „BALVU VILCIŅŠ”, 4.-6.klašu grupa

Zane Meiere, repetitore Inese Maslovska

Eiropas deju kopa „ATVASARA”

Lūcija Jermacāne

 • Pūtēju orķestris „BALVI”
  • Egons Salmanis
 • Balvu Tautas teātris
  • Maruta Castrova
 • Teātra studija
  • Inese Daukste
 • Bērnu vokālā studija „NOTIŅAS”
  • Iluta Tihomirova
 • Vokālais ansamblis „RAZDOĻJE”
  • Zoja Zaharova, koncertmeistars Viktors Bormanis
 • Rokdarbnieču pulciņš „MEŽĢIS”
  • Velga Ruduka
 • Gleznošanas studija „OLĪVES”
  • Olga Reče
 • Diskusiju klubs (Erudīts)
  • Svetlana Pavlovska