Kontakti

vilakapii [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Liepnas iela 18, Viļaka, Balvu novads, LV-4583

Iestādes darba laiks

 • Pirmdiena 7:30-18:30
 • Otrdiena 7:30-18:30
 • Trešdiena 7:30-18:30
 • Ceturtdiena 7:30-18:30
 • Piektdiena 7:30-18:30
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Lilita Šnepere

Vadītāja - Liepnas iela 18, Viļaka, Balvu novads, LV-4583
vilakapii [at] balvi.lv
 1. Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
 2. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511).

Kur atrodamies?  Liepnas ielā 18, Viļakā, Balvu novadā, LV-4583. Viļaku dažreiz sauc par Ziemeļlatgales pērli. Vai tāpēc, ka trijos pakalnos cēli stāv trīs baznīcas, vai tāpēc ka pilsēta atrodas Viļakas ezera krastā, kur pontonu tilts savieno pilsētu ar salu, kur kādreiz cēli pacēlās Marienhauzenas pils.

Kāpēc ''Namiņš''? Ideja radās 2011. gadā. Mēs atrodamies skaistā namā, kas atgādina pasaku Namiņu un tajā visi dzīvo draudzīgi, un  nekāds Lācis neatnāks.

Kas mēs esam? Esam vienīgā pirmsskola pilsētā, tāpēc visi mūs mīl. Mūsu nams ir pielāgots pirmsskolas iestādei. Esam 66. izglītojamie un 18 darbinieki. Mūsu iestādi apmeklē četru blakusesošo pagastu un pilsētas bērni. Mums ir savs karogs, logo un himna.

Mūsu draugi. Draudzējamies ar pilsētas iestādēm. Realizējam projektus ar Viļakas muzeju, apmeklējam ekspozīcijas un plenērus, izstādes. Pasakas klausāmies Viļakas bibliotēkā. Kultūras nama darbinieki vada mums svētku brīžus un Sporta dienas. Viļakas vidusskolā apgūstam robotiku un dodamies uz nodarbībām pavasarī, lai sākumskolas skolotājai rādītu savas spējas un prasmes. Sadarbojamies ar visām Balvu novada pirmsskolām. Kopā svinam novada sporta svētkus, dalāmies pieredzē Zoom platformā. Pavasarī mūs vērtē mazo prātnieku konkursā “Prātnieks” Braucam uz peldēšanas nodarbībām Balvu peldbaseinā. Sadarbojamies ar individuāliem uzņēmējiem, zemnieku saimniecībām. Mūsu draugi Žīguros MIKO WOOD uzņēmēji, Meža muzejs, Dzintara Dvinska Abrenes istabas. Bijām ciemos Preiļos pie draugiem PII “Pasaciņa”, viņi ciemojās pie mums.

Kas notiek? Ar 2010. gada 16. augustu pirmsskolas izglītības iestādē sāk darbu vadītāja Lilita Šnepere. Turpina darboties četras dažāda vecuma  grupas, kur mājvietu rod izglītojamie no 1,5. līdz 7. gadiem. Iestādē vizuāli pārtop iekštelpas, jo tiek veikts kapitālais remonts sienām, grīdām. Tiek atjaunotas mēbeles un materiāltehniskais aprīkojums.

Cik mums gadu? 2026. gadā svinēsim 80. gadus savai iestādei “Namiņš”.

Ko piedāvājam?

 • estētiskas un atbilstoši aprīkotas telpas un apkārtni, ārpusnodarbību aktivitāšu vietu un mācību telpas āra nodarbībām  “Siena šķūnis” mācību programmu realizēšanai;
 • pozitīvu savstarpējo saskarsmi starp izglītojamajiem, skolotājiem, vecākiem;
 • kvalitatīvu atbalsta personālu, logopēdi un medmāsu;
 • iestādē ir iespēja kopt savas spējas un talantus, radošo potenciālu;
 • ir iespēja apmeklēt nodarbības peldbaseinā;
 • nodrošināt kvalitatīvu un veselīgu izglītojamo ēdināšanu;
 • izglītības iestādes tradīcijas (Zinību diena, Miķeļdiena, Ziemassvētki, Saulgriežu svētki, Sporta svētki, Latvijas valsts dzimšanas diena, Māmiņu diena, Vecvecāku pēcpusdiena, Izlaidums);
 •  trešā posma izglītojamiem apgūt pirmās prasmes  angļu valodā.

Kas ir “Siena šķūnis”? Realizējām LMT projektu un no “aizkrauta” šķūņa izveidojām Mācību telpas. Strādājām visi, darbinieki, vecāki. Šīs telpas izmantojam tirdziņu organizēšanai, kas tik ļoti cieņā rudenī un ziemā. Skatāmies kino, rīkojam ballītes un lietus laikā rodam patvērumu rudenī un pavasarī.

Ar ko lepojamies? Lepojamies ar saviem  izglītojamajiem,  darbiniekiem, vecākiem, iestādes padomi, saviem draugiem Preiļos, Rugājos un Balvos, kā arī ar sadarbības partneriem Zviedrijas un Somijas pirmsskolās.

Kam esam ļoti pateicīgi? Alianšu apvienībai “Gnosjo Hjalper” Zviedrijā, kas materiāli mūs atbalsta no 2010. gada, šis  materiālais atbalsts ir vairāku tūkstošu vērts. Esam pateicīgi uzņēmumam ”Stikla serviss”,” Miko Wood” . Esam ciemojušies Zviedrijā un tepat Latvijā pie saviem atbalstītājiem. Savai Balvu novada pašvaldībai, kas ir arī mūsu dibinātāji.

Jums ir savs Logopēds? Mēs esam lepni ar to, ka pašu skolotāja ieguvusi izglītību un šobrīd darbojas ar trešā posma  19 izglītojamajiem, kam nepieciešams atbalsts valodas attīstībā.

Kas ir “Vecāku klubiņš”? Lai veicinātu sadarbību ar vecākiem, vadītāja izveidoja biedrību “Vecāku klubiņš”, kas palīdz piesaistīt projektu līdzekļus un organizēt interesantas nodarbības tikšanās ar speciālistiem un vecākiem.

Iestādē četras grupas:

 • Jaunākā grupa ( 1- 2,5 gadi)”Cālēni”;
 • Vidējā grupa   (2,5- 4 gadi) “Bitītes”;
 • Vecākā grupa  (4,5- 5 gadi) “Raibumiņi”;
 • Sagatavošanas grupa (6- 7 gadi) “Kāpēcīši”;

Kolektīvs svin kopīgus svētkus, brauc ekskursijās. Apmeklē teātrus un koncertus, godina kolēģus Valsts svētkos

Ko par mums domā citi?

Vecāki: 76,1% vecāki noteikti ieteiktu mūsu iestādi citiem, 18% ieteiktu. Iestādes infrastruktūra ļoti apmierina 50%  un apmierina 50% vecākus; Drošība un atbalsts 54,3% ļoti droši, 41,8% droši. Iestādes mikroklimats 82,6% vecāki uzskata, ka izglītojamos un pedagogus ciena, pārsvarā ciena 17,4%. 70,8% vecāku piedalās pirmsskolas aktivitātēs. Iestādes padome, tie vecāki, kas darbojas iestādes padomē velta atzinīgus vārdus darbiniekiem.

Un paši? Vispārējā labbūtība pirmsskolā. Darbinieki, 73,3%, jā, ieteiktu pirmsskolu citiem, 26,7, ieteiktu.93,3% darbinieki nevēlas mainīt darba vietu. Daudz citu  atzinīgu vārdu iestādes vadībai, par atbalstu, sapratni. Izglītojamie, no rīta knaģīšus pieliek pie smaidošās sejiņas, reti kādam ir domīgā sejiņa.

Gaidam tevi ciemos!