Marijas Dulbinska

Marija Duļbinska

Deputāte ("LATGALES PARTIJA")
dulbinskamarija [at] inbox.lv

Pieņemšanas vieta un laiks:

Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība Brīvības ielā 48, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Otrdienās no plkst. 10.00 – 14.00