Pašvaldība
Pašvaldības iestāžu vadītāji tikšanās laikā spriež par iespējamajiem nākotnes projektiem

Kā ierasts reizi ceturksnī pašvaldības iestāžu vadītāji satiekas klātienē, lai pārrunātu aktualitātes un rastu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. 6.jūnijā visi tikās Lazdukalna Saietu namā.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, uzrunājot klātesošos, vēlēja: “Gaidām vasaru! Tiem, kuri dodas uz XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, veiksmi un izturību, un 15.jūlijā visus aicinu uz Balvu novada svētkiem, kurus sāksim svinēt jau 12.jūlijā ar 2.Balvu novada pagastu un iestāžu sporta spēlēm, tāpēc aicinu visas iestādes aktīvi iesaistīties!”

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine pastāstīja, ka 25.maija domes sēdē tika pieņemti saistošie noteikumi par iedzīvotāju padomēm (“Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums”), kas ir stājušies spēkā. Braucot uz tikšanās reizēm ar iedzīvotājiem, domes un pašvaldības vadība pamanīja, ka ir pagasti, kuros ļoti gaida iespēju izveidot šādas padomes, lai kopiena varētu aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Lai vairāk pastāstītu, kā praktiski norisināsies šo padomju izveidošana, 21.jūnijā uz tikšanos tiek aicināti pagastu pārvalžu vadītāji.

Balvu novada administrācijas Tehniskās nodaļas vadītājs Andris Zelčs pastāstīja, ka pašvaldībā turpmāk būs jauna transportlīdzekļu darba laika un braucienu uzskaites programma. Aicināja iestādes izveidot šajā programmā savus profilus, lai varētu veiksmīgi darboties tālāk, kā arī informēja, ka 28.jūnijā plkst.10.00 Zoom platformā būs mācības, kurās vairāk pastāstīs par ceļa zīmēm, jo pašvaldība plāno pāriet uz automātiskajām ceļazīmēm, kas nozīmē to, ka praktiski pašiem nekas nebūs jādara, kā tikai reizi mēnesī tā jāizdrukā no sistēmas.

Kultūras pārvaldes vadītāja Rudīte Krūmiņa vairāk pastāstīja par gaidāmajiem Balvu novada svētkiem, kurus svinēsim no 12.-16.jūlijam ar dažādām aktivitātēm. Novada svētki sāksies 12.jūlijā Krišjāņu pagastā ar 2. Balvu novada pagastu un iestāžu sporta spēlēm - ceļojošā kausa izcīņu. 13.jūlijā būs koncerts jauniešiem, 14.jūlijā Atzeles 3X3 basketbola 2. posms, bet 15.jūlijs sāksies ar Lauku labumu tirdziņu, ielu kafejnīcām, turpinājumā būs iespēja baudīt folkloras kopu priekšnesumus, koncertuzvedumu ģimenēm “Koko un Riko”, vēlāk būs arī svētku gājiens un XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku atskaņas koncerts “KOPĀ AUGŠUP. VĒLREIZ.”, kā arī novada domes Atzinības rakstu pasniegšana, Dailes teātra aktieru ansambļa “Ilga” uzstāšanās, grupas “Labvēlīgais tips” koncerts un balle kopā ar grupu “Nakts vīzija”. Tā kā šogad svinam Dziesmu svētkiem 150 gadus, tad svētku noformējumā tiks izmantotas latvju rakstu zīmes. Rudīte aicināja iestādes padomāt, kā rotāsim pilsētas un pagastus svētkus gaidot!

Ziemeļlatgales sporta centra vadītājs Arnis Voika, kurš kopā ar Krišjāņu pagasta pārvaldi organizē 2.Balvu novada pagastu un iestāžu sporta spēles, vēlreiz aicināja aktīvi iesaistīties iestādes, kā arī pastāstīja, ka novada svētku laikā 16.jūlijā norisināsies arī atklātais Mamanet pludmales turnīrs un būs sporta pasākums bērniem-bērnu drošības sporta spēles “Pārvērt pārdrošību par drošību”. Un novada svētki noslēgsies arī ar sportisku aktivitāti 16.jūlijā -  turnīru “ Pludmales volejbola karalis-2023”.

Ziemeļlatgales partnerības Stratēģijas administratīvā vadītāja  Ieva Leišavniece aicināja iestāžu vadītājus atrast jaunus stratēģiskos projektus nākamajam plānošanas periodam. Iepriekšējā periodā tie bija četri – Baltinavas vēsturiskā centra atjaunošana, Rugāju brīvdabas estrādes atjaunošana un labiekārtošana, Bēržu kapličas atjaunošana un Balkānu kalnos tūrisma infrastruktūras atjaunošana un papildināšana. Sadaloties darba grupās, iestāžu vadītāji izteica savas vēlmes, idejas un sapņus, ko turpmāk viņi redz Balvos, Viļakā, Baltinavā, Rugājos un Tilžā un šīm vietām pietuvinātajos pagastos.

Dažas no kopīgajām idejām: Nepieciešams uzlabot kultūrvidi visos pagastos un pilsētā, tā varētu būt brīvdabas estrāžu izbūve vai pārvietojamās brīvdabas skatuves iegāde novada kultūras pasākumu norisei brīvā dabā, sakārtot peldvietas un atpūtas vietas pie Balvu novada ūdenstilpēm - upēm, ezeriem, dīķiem, uzcelt skatu torņus, piemēram, Balvos, Vecumos. Akcentēta tika arī bērnu rotaļu laukumu ierīkošana visā novada teritorijā. Bet oriģinālākā ideja bija par vienota novada tūrisma busiņa izveidi ar audiogidu, kurš izvadātu pa visiem novada tūrisma objektiem!

Lai sapņi un ieceres piepildās!

Iluta Jaunžeikare

Nodaļas vadītāja
iluta.jaunzeikare [at] balvi.lv