Pašvaldība
Soli tuvāk  Balvu muižas un ezera krastmalas attīstībai

Šī gada rudenī norisinājās pirmais metu konkurss Balvu novada pašvaldībā, ar mērķi  iegūt pārdomātus, ainaviski, pilsētbūvnieciski un mākslinieciski augstvērtīgus metus, būvniecības ieceres pirmsprojekta materiālu, kas uzskatāmi ilustrē ieceri un atbilst nosacījumiem, īsāk sakot, lai iegūtu interesantu un mūsdienīgu ideju Balvu muižas un ezera krastmalas publiskās ārtelpas attīstībai.

Idejas izstrādes laikā arhitektiem bija svarīgi iepazīties ar 2023. gadā izstrādāto Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematisko plānojumu, un izmantot šo plānojumu kā vadlīnijas ideju attīstībai, iekļaujot gan 19.gs. Latvijas muižas laiku principus, gan arī šodienas vajadzībām atbilstoši risinājumus, kas padarītu šo teritoriju estētiskāku, ļaujot acīm baudīt apkārtni, kas ir saskanīga ar apkārtējo vidi, iekļaujošāku, ņemot vērā dažādu sabiedrības grupu vajadzības, kā arī ilgtspējīgāku, mazinot ekoloģisko pēdu, ko var šāds objekts radīt.

Arī nākamais solis muižas un ezera krastmalas attīstībai ir veikts - metu konkursa apstiprinātā ideja ir iesniegta darbiem Latgales reģiona atklātajā projektu konkursā. Vai konkursa rezultātā būs iespējams veikt būvdarbus idejas attīstībai? To uzzināsim pavasarī, taču līdz tam, aicinām ik vienu novada iedzīvotāju iepazīties ar idejas ieceri un jautājumu gadījumā sazināties ar pašvaldību.