Pašvaldība Uzņēmējdarbība
Uzsāk biznesa ideju vērtēšanu

2023. gada 14. martā noslēdzās konkursa pieteikumu” Tava biznesa ideja Balvu novadā” iesniegšana Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā un uzsākta to vērtēšana.
 

Konkursā šogad iesniegti 25 biznesa ideju pieteikumi, kuros pašvaldībai prasītais finansējums jeb grants ir 112432,16 EUR apmērā. Šī gada pašvaldības budžetā biznesa ideju konkursam paredzēti 50000,00 EUR.

Uz granta saņemšanu var pretendēt fiziskas personas, kuras plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību, kā arī jaunie uzņēmēji, kuri uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav vecāki par trīs gadiem. Uzņēmējdarbība jāveic Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Biznesa ideju pieteikumi iesniegti dažādu uzņēmējdarbības nozaru attīstībai:  IT pakalpojumi, foto pakalpojumi, sveču ražošana, skaistumkopšanas un veselības pakalpojumu uzlabošana, auto un lauksaimniecības tehnikas diagnostika un serviss, auto restaurācijas pakalpojums, zirgu sporta attīstība, tūrisma un ēdināšanas pakalpojumi, kaņepju pārstrāde, grafiskais dizains un bruģēšanas pakalpojumu attīstība.

Tuvākā mēneša laikā tie konkursa pieteikuma iesniedzēji, kuru darbi atbildīs konkursa nolikuma administratīvajiem kritērijiem, tiks aicināti uz konkursa otro kārtu, kurā pretendentam vajadzēs pārliecināt vērtēšanas komisiju, ka iesniegtā biznesa ideja ir ekonomiski pamatota, un ka pieteicējam ir nepieciešamās prasmes un zināšanas tās realizācijai.

Paldies ikvienam par lielo atsaucību un dalību konkursā. Iesniegto pieteikumu daudzums ir apliecinājums tam, ka Balvu novada iedzīvotājiem ir interese par sava biznesa uzsākšanu vai attīstību.

Gunta Božoka

Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste
gunta.bozoka [at] balvi.lv