Iedzīvotājiem Pašvaldība
Aicina nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu saņemšanai pieteikties elektroniskā veidā

Laicīgi gatavojoties 2024. gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumu izsūtīšanai, Balvu novada pašvaldība vērš uzmanību, cik kopā izmaksā paziņojumu izsūtīšana. Atgādinām, ka katrs pa pastu izsūtīts maksāšanas paziņojums tērē pašvaldību budžeta līdzekļus. Veicot iepirkumu, lai noskaidrotu lētāko pakalpojumu sniedzēju, 2023. gadā Balvu novada pašvaldības NĪN maksāšanas paziņojumu izdrukas un izsūtīšanas pakalpojumu līgums tika noslēgts ar Unifi edpost AS, un kopējās plānotās izmaksas līdz 15 141, 70 euro.

LAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA 2024. GADĀ UZLABOTU RĀDĪTĀJUS UN SAMAZINĀTU BUDŽETA IZDEVUMUS ŠAJĀ POZĪCIJĀ, AICINĀM JŪS PIETEIKTIES PAZIŅOJUMA SAŅEMŠANAI ELEKTRONISKĀ VEIDĀ - UZ E-PASTU.

 • Nepieciešams iesniegt tikai iesniegumu pašvaldībai, kur norādīts uz kādu e-pastu turpmāk sūtīt NĪN paziņojumus:
  • Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1a, Balvos;
  • Pagastu vai Viļakas pilsētas pārvaldē;
  • Elektroniski parakstītu uz Balvu novada pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv vai e-adresi.

Atgādinām, ka ikvienam iedzīvotājam – NĪN maksātājam ir iespējams pieteikumu ērti aizpildīt elektroniski 3 soļos:

 1. Nekustamā īpašuma īpašniekam portālā www.epakalpojumi.lv nepieciešams autentificēties izmantojot interneta bankas vai e-paraksta autentifikācijas rīku.
 2. Sadaļā “Nekustamais īpašums” -> “E-pasta un SMS pieteikums” nepieciešams norādīt pašvaldību, e-pasta adresi un mobilā tālruņa numuru. Norādot mobilā tālruņa numuru, ir iespējams pieteikties SMS atgādinājumiem par NĪN samaksas termiņa tuvošanos.
 3. Apstiprināt ievadītās e-pasta adreses pareizību, atverot saiti saņemtajā e-pasta adreses apstiprināšanas paziņojumā.

SVARĪGI!
Ja iedzīvotājs aktivizē Latvijas valsts oficiālo e-adresi, tad papildu darbības nav jāveic un pašvaldība automātiski NĪN MP nosūta uz iedzīvotāja e-adresi.

Nedaudz ieskatam, kādas prasības tika izvirzītas pakalpojumu sniedzējam:

 • Kvalitatīvi un ātri izdrukāt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus vienā eksemplārā, ievietot izpildītāja aploksnēs un nodrošināt to piegādi visiem paziņojumos norādītajiem adresātiem ar pasta pakalpojumu sniedzēja starpniecību .
 • Plānotais, no vienas puses drukājamo A4 lapu skaits – līdz 15 000 lapām, tajā skaitā:
  • līdz 11 600 – uz vienas puses apdrukātas A4 lapas jeb pirmās lapas;
  • līdz 3400 – uz vienas puses apdrukātas A4 lapas jeb uz katras nākamās lapas.
 • Maksāšanas paziņojumu sūtījumu piegādes skaits (t.sk., aplokšņu skaits) – līdz 11 600, tajā skaitā, svars:
  • līdz 20 g (sūtījumiem Latvijas teritorijā) – līdz 10 800 sūtījumi;
  • no 20-50 g (sūtījumiem Latvijas teritorijā) – līdz 500 sūtījumi;
  • uz ārzemēm – līdz 300 sūtījumi.

Notiekot aktivitātēm nekustamā īpašuma tirgū, redzamas izmaiņas plānotajā:

 • Balvu novada pašvaldība uz 2023. gada 1.martu kopā izsūtīja 12 375 NĪN maksāšanas paziņojumus, no kuriem;
  • Pa e-pastu tika izsūtīti kopā 2134 paziņojumi, uz oficiālo e-adresi 729 paziņojumi (uz e-pastu un e-adresi - 2553 fiziskām personām un 310 juridiskām personām);
  • Pa pastu 9512 (9363 pa pastu Latvijā un 149 pa pastu ārzemēs - 9299 fiziskām personām un 213 juridiskām personām).

121 nebija zināma nosūtīšanas adrese, tāpēc informācija tika publicēta pašvaldības tīmekļvietnē www.balvi.lv. Ārpakalpojuma sniedzējs nosūtīja 9176 vēstules (11787 lapas). Elektroniski nosūtīto maksāšanas paziņojumu īpatsvars 23 %.

Labākie pašvaldību rādītāji

Kā liecina apkopotā informācija, kas ir publiski pieejama par Latvijas pašvaldībām, tad “jāuzteic trīs pašvaldības, kas 2023. gadā pārsniegušas simbolisko 50% robežu fi ziskām personām elektroniski nosūtīto maksāšanas paziņojumu ziņā. Tas izdevies Kuldīgas, Ādažu un Ogres novadiem. 2023. gadā vienlaicīgi ar Kuldīgas novadu nozīmīgu pieaugumu elektroniski nosūtīto maksāšanas paziņojumu proporcijā panākuši arī Jēkabpils un Valkas novadi un Rīgas valstspilsētas pašvaldība. Visām šīm minētajām pašvaldībām pieaugums par 10% pārsniedz 2022. gada rādītājus. Jāatzīmē un jāuzteic tās pašvaldības, kurām elektroniski nosūtītu NĪN maksāšanas paziņojumu procents pārsniedz vidējo. Bez iepriekš minētajām Kuldīgas, Ādažu, Ogres pašvaldībām, labi elektronizācijas rādītāji NĪN maksāšanas paziņojumu izsūtīšanā elektroniskā veidā ir Cēsu, Preiļu, Smiltenes, Ventspils, Ķekavas, Mārupes, Olaines novadu un Rīgas valstspilsētas pašvaldībām. Ticam, ka šo pašvaldību labajam piemēram var sekot iedzīvotāji arī citās pašvaldībās,” pauž SIA “ZZ Dats” direktors Edžus Žeiris.

 • Pagastu pārvaldēs, Viļakas pilsētas pārvaldē;
 • P/A “SAN-TEX” norēķinu centrā, Partizānu ielā 14, Balvi;
 • Bankā;
 • Internetbankā;
 • Portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv;
 • Veikalos “MAXIMA”.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, ka pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Noteikti norādiet arī nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma numuru.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai.